DE ONTDEKKER

Dr. H. Sherwood Lawrence (87)
Pionier op het gebied van immunologie.


Vertaling uit: The New York Times, 8 april 2004, by Lawrence K. Altman

Dr. Henry Sherwood (Jerry) Lawrence een baanbrekend immunoloog die nauw was betrokken bij de ontwikkeling van de biologie van de lymfocyten in bloed en lymfeklieren overleed op maandag 5 april 2004, 87 jaar oud.
Jerry Lawrence was ook gespecialiseerd in infectieziekten en zijn onderzoek leidde ook tot andere vorderingen in de immunologie. Hij deed onderzoek naar de manier waarop het lichaam getransplanteerde organen afstoot en onder welke omstandigheden weefsel kan beschadigen. Lawrence kreeg grote bekendheid door zijn ontdekking, in 1949, van een stof genaamd Transfer Factor, afkomstig van de T-lymfocyten,  die een cruciale rol speelt bij het voorkomen van een grote verscheidenheid aan infectueuze invloeden. Hij gaf het product (de stof) een naam nadat hij had laten zien dat de immuunreactie die lymfocyten kunnen overbrengen op niet-immune dieren soms kan leiden tot een verbetering van de weerstand. De Transfer Factor is een (klein) molecuul en is het middelpunt geweest van een wetenschappelijk mysterie, deels door het onvermogen van Lawrence en andere wetenschappers om het exact de identificeren.
Sommige wetenschappers gaan er vanuit dat de Transfer Factor bestaat uit deeltjes van verschillende moleculen. ‘Hoewel er sprake was van ernstige verschillen van inzicht m.b.t. de Transfer Factor, bleef Jerry volhardend in  het concept van immuun herstel dat een zeer belangrijk onderdeel is geworden van de immunologie’, aldus dr. Anthony S. Fauci, directeur van het nationaal instituut van allergie en infectieziekten. Dr. Lawrence voorspelde vele aspecten van het functioneren van lymfocyten en immuuncellen en zijn werk heeft veel aanknopingspunten voor de latere ontdekking van immuunstoffen, zoals cytokines. Ook ontdekte hij een link tussen de manier waarop cellen immunologisch reageren op microben als de bacterie die tuberculose veroorzaakt en het soort immuunreacties die betrokken zijn bij het afstoten van getransplanteerde organen, memoreert dr. Fred T. Valentine, een immunoloog die samenwerkte met Lawrence aan de Universiteit van New York.

Levensloop

Henry Sherwood Lawrence werd geboren in Astoria, Queens. Hij studeerde af aan de Universiteit van New York in 1938 en de Medische School in 1943. Na de stage van één jaar, diende Dr. Lawrence bij de marine in de Tweede Wereldoorlog als een medisch officier aan boord van een aantal schepen. Hij nam deel aan de invasie van Normandië op Omaha Beach en in de invasies van Zuid-Frankrijk en Okinawa, Japan, en kreeg voor alle de Bronze Ster.
Na de oorlog, voltooide hij zijn opleiding tot specialist in Interne Geneeskunde aan de Universiteit van New York en ging werken op de medische faculteit in 1949. In 1959 werd hij hoofd Infectieziekten & Immunologie, een functie die hij bekleedde tot zijn pensionering in 2000.
Hij was mededirecteur van de medische diensten in Bellevue en New York University Hospitals 1964-2000. Dr. Lawrence was tevens directeur van Kankercentrum N.Y.U.’s 1974-1979, en directeur van het Aids-onderzoekscentrum 1989-1994. Dr. Lawrence was de oprichter en redacteur van het tijdschrift Cellulaire Immunologie en een lid van de National Academy of Sciences.
Dr. Lawrence wordt overleefd door zijn vrouw, de voormalige Dorothea Wetherbee; een dochter, Dorothea Lawrence Browne; twee zonen, Dr. Victor John Lawrence, en Geoffrey Douglas Lawrence; en vier kleinkinderen.

Heeft u vragen? Vul het formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op