4 LIFE

Research

4Life Research

4Life Research is in 1998 door David en Bianca Lisonbee opgericht. De wetenschapper in David
werd getriggerd toen de Transfer Factor op zijn pad kwam. De ondernemer in David werd
gefascineerd door de zakelijke potentie die dit aan mensen over de gehele wereld zou kunnen brengen.
David en Bianca voelden diep in zich de wens dit voor mensen door mensen in de wereld te brengen.
Daarmee is voor hen een droom in vervulling gegaan die zich vertaalt in de missie van het bedrijf:
“Together, Building People”

4Life Research beoogt dit te doen door ons drie pijlers aan te reiken:
Science, Success, Service.

4Life Research is een Science bedrijf, gegrondvest in wetenschap. Zij richten zich op het menselijk immuunsysteem en ontwikkelen unieke kennis over het menselijk immuunsysteem en hoe dit te ondersteunen. De grondslag daarbij is de Transfer Factor. Dit natuurlijke molecuul beoogt het immuunsysteem van pasgeboren levensvormen te informeren en activeren.

4Life Research beoogt haar distributeurs Success te brengen. Het geeft mensen de mogelijkheid om een passief inkomen op te bouwen, tot het niveau waarop iemand dit nodig heeft om zijn of haar unieke leven vorm en inhoud te geven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen of vrouwen, noch naar opleiding, leeftijd of ras: iedereen start op hetzelfde punt en iedereen heeft dezelfde mogelijkheden;

Iets voor jou? Lees verder

4Life Research is gericht op Service, op het dienstbaar zijn aan de ondersteuning, voeding en ontwikkeling van minder bedeelden in de wereld, in het bijzonder kinderen. Middels het “Foundation 4Life” programma worden vele honderden kinderen over de gehele wereld op deze wijze ondersteunt.

Research

Wetenschappers over de hele wereld hebben duizenden studies gedaan naar de effectiviteit van Transfer Factoren. Onderzoekers bij 4Life Research zetten dit belangrijke werk voort.
Zowel door middel van eigen onderzoek, als onafhankelijk onderzoek, wordt gekeken naar de impact van Transfer Factoren en Nanofactoren op specifieke cellen van ons immuunsysteem, zoals NK-cellen en IgA-cellen. De resultaten spreken voor zichzelf.

Vooral met de ontdekking van de Nanofactoren in 2007 heeft de transferceutical science een ongelofelijke sprong gemaakt. De wetenschappers van 4Life hebben weten vast te stellen dat de Nanofactoren enorme voordelen hebben voor het immuunsysteem, vooral als het aankomt op het balanceren ervan.

4Life is er voortdurend op gericht om nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

Met de wetenschappelijke onderzoeken naar de zogenaamde ‘transferceuticals’ bekleedt 4Life een leidende rol in de industrie welke zich bezig houdt met het immuunsysteem.
Deze onderzoeken leidden in 2007 tot de ontdekking van de NanoFactor. Gecombineerd met de kracht van de Transfer Factor heeft dit geleid tot producten met de Transfer Factor Tri-Factor Formule.

4Life Research stelt werkzaamheid van het product vast door middel van een samenwerking met academische instellingen, wetenschappelijke publicaties, en verkennend onderzoek.

Het 4Life Research and Development Team is toegewijd om producten te creëren, die een superieure steun zijn voor het algehele welzijn. Dit door middel van voortgezet wetenschappelijk onderzoek te bieden, met behoud van de hoogste normen van kwaliteit en testen.

4Life werkt ook samen met de Universiteit van Missouri om een volledig gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, 30-daagse  studie uit te voeren naar de effectiviteit van Renuvo.

PDR (Physicians’ Desk Reference)

De producten van 4Life zijn voor het 13e achtereen volgende jaar opgenomen  in de Physicians’ Desk Reference (PDR), een naslagwerk voor medicijnen en supplementen. Dit naslagwerk wordt verdeeld over meer dan 500.000 artsen in de Verenigde Staten.

Heeft u vragen? Vul het formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op