Succes

Met je eigen onderneming

Voor wie is deze vorm van ondernemen geschikt?

Deelnemen aan 4Life als Distributeur staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar, ongeacht leeftijd, opleiding, geslacht,  geloofsovertuiging, ras of huidkleur  Na een formele registratie in het 4Life systeem kan je onderneming starten. De praktijk leert dat één karakteristiek meer doorslaggevend is dan welke andere ook: ben ik daadwerkelijk ondernemend?  Dus niet: ben ik een ‘ondernemer’, opgeleid en ervaren als ‘ondernemer’, maar ben ik een persoon die naar houding en gedrag ondernemend is, in actie komt en doorgaat ook als er tegenslagen zijn. De inspiratie hiertoe ligt primair in jezelf.

Hoe werkt het, hoe bouw ik mijn onderneming? 

Deelnemers aan 4Life zijn zelfstandige ondernemers die distributeurs worden genoemd. Maar wat betekent het om ondernemer te zijn bij 4Life? In essentie gaat het om het bouwen van je eigen duurzame onderneming van mede-ondernemers en productgebruikers. Productgebruikers zijn vanzelfsprekend welkom in je onderneming. Zij zijn vaak degene die je op korte termijn een extra omzet kunnen geven. Je onderneming wordt echter duurzaam als er ondernemers/distributeurs mee gaan doen. Ondernemers die naast jou staan, om ieder zijn eigen onderneming uit te bouwen. De bouw van je onderneming kan ieder invullen op de manier die bij hem of haar past. Bijvoorbeeld door het delen van informatie, met bekenden of onbekenden, Online of Offline, over het bestaan 4Life en de producten. Als anderen willen deelnemen, gaan ze 4Life producten voor zichzelf gebruiken. Als deze personen ook inkomen of een leuke bijverdienste willen opbouwen, kun je samen met hen weer andere mensen informeren, bijvoorbeeld bekenden van hen. Inkomen in je onderneming ontstaat doordat naast jijzelf, ook de nieuwe ondernemers (en klanten) in je onderneming de producten gaan gebruiken. Het bedrijf 4Life keert vervolgens aan alle ondernemers een percentage van de omzet uit. Als meer en meer mensen in je onderneming komen, die allemaal de producten gebruiken, zal het inkomen dat je ontvangt groter worden dan jouw eigen kosten om de producten aan te schaffen. En hetzelfde geldt voor diegenen die met jou als ondernemer ook hun onderneming bouwen.

Zit ik ergens aan vast?

Het centrale woord in je onderneming is vrijheid. Het antwoord is dus: nee, niemand zit vast aan zijn onderneming. Gedurende de tijd dat je deelneemt betekent dit dat je maandelijkse producten voor jezelf gebruikt. Dit eigen gebruik van producten is de basis van je onderneming. Tegelijk, je kunt dit op elk moment stoppen. Zonder clausule, opzegtermijn of wat dan ook.

Bouwen aan je eigen doel.

Als ondernemer heb je de vrijheid en de uitdaging om te definiëren wat jouw doel is, en welk inkomensniveau daarbij hoort. De meeste ondernemers zijn blij met het terugverdienen van hun eigen producten, andere ondernemers willen maandelijks een extra zakcentje om bijvoorbeeld vaker uiteten te kunnen gaan. Ook zijn er ondernemers die hier serieus werk van maken en het zien als het opbouwen van een echt bedrijf. Hier moet ook voor ogen worden gehouden dat zoiets niet gaat over één nacht ijs. Je moet er dan serieus mee bezig zijn en ervan uit gaan dat het tijd, energie en inzet kost. Net zoals wanneer je wilt slagen bij het opzetten van een bedrijf in een andere branche. Alleen het voordeel hier is, dat de kosten en het risico een heel stuk lager zijn.
Het 4Life Research inkomensplan geeft je de mogelijkheid om tot elk gewenst inkomensniveau door te groeien. Het is aan de ondernemer zelf wat zijn of haar doel is, en hoe dit te kunnen realiseren. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om dit voor iedere ondernemer makkelijker te maken. Zoals het volgen van trainingen van andere ondernemers binnen 4Life, het volgen van online webinars, marketingcoaches, boeken, internet, etc. Iedereen mag en kan zijn eigen onderneming bouwen met de tools die zij nodig hebben.
Bedenk wel het volgende: Als je jaren lang te weinig aan sport hebt gedaan en leeft als een God in Frankrijk… en je wilt graag weer een ‘six-pack’, of gewoon 20 kilo afvallen, dan gebeurt dat niet met 3 keer naar de sportschool gaan.
Wil je je gestelde doelen halen, dan zal daar ook een bepaalde effort tegenover moeten staan. Maar niets is onmogelijk, het ligt aan jezelf hoeveel energie en tijd je erin wilt steken, om je eigen onderneming tot een succes te maken.

Het 4Life Research Inkomensplan

Het inkomensplan van 4Life Research is constant, integer en robuust. Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk te weten op welk inkomensplan je kunt bouwen, te weten dat het niet ten nadele van jou gewijzigd wordt. Als ondernemer bouw je aan je onderneming op een manier die bij jou past. Daarvoor is het essentieel om te kunnen werken met een integer inkomensplan. De integriteit van het 4Life inkomensplan toont zich in hoe toegang verkregen wordt tot dat extra zakcentje of tot potentieel meer inkomen.

Het inkomensplan is gebouwd rond een systeem van rangen, waarbij de oplopende rangen toegang tot potentieel meer inkomen geven. Of er feitelijk meer wordt verdiend is afhankelijk van de omvang van je onderneming en vooral van het maandelijks voldoen aan 5 criteria:

  1. Maandelijkse afname van vast (laag) quotum aan producten voor eigen gebruik
  2. Opbouw van een eigen frontlijn die maandelijks producten afneemt
  3. Opbouw van een maandelijkse omzet op de eerst drie lagen
  4. Het laten groeien van anderen naar jouw huidige rang, voordat jij zelf de stap naar de volgende rang kan zetten
  5. Groei van de totale volume omzet van jouw totale onderneming.

Mocht je in een gegeven maand niet aan alle vijf de criteria van jouw rang voldoen, dan word je automatisch volgens een lagere rang uitbetaald. Op deze wijze is het onmogelijk geworden dat diegene die ‘hoger’ (eerder is begonnen) met zijn onderneming zit automatisch meer verdient dan diegene die ‘lager’ (later is begonnen) zit. Concreet gebeurt het regelmatig dat ondernemers die later zijn gestart, beter voldoen aan deze 5 criteria en een grotere onderneming hebben, dan iemand die eerder was gestart. Je moet uit gaan van de kracht van je eigen onderneming. Iedereen heeft toegang tot het inkomensniveau dat hij/zij zelf wil opbouwen. Met andere woorden, 4Life Research bewaakt en waarborgt met deze 5 criteria nauwlettend de integriteit van het inkomensplan. Het maandelijks stabiel realiseren van deze criteria vraagt ieders eigen consistente en serieuze inspanning over een langere periode. Vooral criterium 4 (je helpt anderen eerst te groeien voordat jij kunt groeien) maakt dat je wordt uitgenodigd om een duurzame onderneming op te bouwen.
Ook hierin ervaren we als ondernemers de missie van 4Life Research:

“Together, Building People”

Heeft u vragen? Vul het formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op