Het lichaam is net als alle andere organismen opgebouwd uit cellen, die samen de eenheid van het menselijk lichaam vormen.

Een cel is de kleinst levende zelfstandige eenheid. Cellen zijn dus te beschouwen als de fundamentele bouwstenen van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam bestaat uit een zeer groot aantal cellen. Om enig idee te krijgen, de VN schatten de wereldbevolking op 31 oktober 2011 op 7 miljard inwoners. Nu is het zo, dat het totaal aantal cellen van een volwassene ongeveer gelijk is aan 100.000 miljard!! Dat is ruim 14.000 keer meer cellen in je lijf, dan dat er mensen op de aarde zijn….
Dat betekent dus dat er heel wat reacties plaatsvinden in ons lichaam. Gelukkig gaat het merendeel van al de reacties in het lichaam goed en merk je nergens iets van. Mocht het hier en daar een keer fout gaan, óf als er een virus, bacterie of andere vreemde stof moet worden opgeruimd, wordt het immuunsysteem ingeschakeld en de boosdoener opgeruimd.

Een goede natuurlijke weerstand vormt dus de basis van onze gezondheid. Met een sterk immuunsysteem kunnen we onszelf beschermen tegen veel virussen, bacteriën en schimmels die ons lichaam continu proberen binnen te dringen. Als onze weerstand om wat voor reden dan ook verzwakt is, dan worden we sneller kwetsbaar voor ziektes en kwalen. Holistische geneeswijzen zijn daarom van mening dat ziektes niet worden veroorzaakt door virussen en bacteriën maar door een verlaagd immuunsysteem. Je immuunsysteem is essentieel voor een goede gezondheid, want zodra deze wordt aangetast ligt er van alles op de loer.

Het is dus van groot belang om je lichaam goed te verzorgen en je immuunsysteem sterk, veerkrachtig en robuust te houden.

Wat is gezondheid eigenlijk?

Er zijn talrijke definities in de omloop, maar de meest volledige lijkt nog altijd die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1948) te zijn: Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Alhoewel, volgens een andere internet pagina wordt deze definitie wat afgezwakt naar: Een toestand van subjectief welbevinden op geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk gebied, een evenwichtstoestand tussen krachten die deze balans verstoren en krachten die deze balans handhaven.

En deze laatste beschrijving zit veel dichter tegen de realiteit aan, simpelweg door het woordje volledig te vervangen door subjectief. Het is vrijwel onmogelijk onder wat voor omstandigheden dan ook, een situatie te scheppen waarin we op geestelijk-, lichamelijk- en sociaal/maatschappelijk vlak, waarin we ons ‘volledig ‘ gezond voelen. En dat houdt dan weer in dat we ons altijd in een ongezonde situatie bevinden, en laat dat nou net zijn wat we eigenlijk niet willen. Het draait om evenwicht en balans, en hoewel in algemene lijnen aangegeven kan worden wat goed en niet goed is voor het menselijk lichaam, is er niemand die ons exact kan vertellen waar voor ons persoonlijk dat evenwicht ligt.

Ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat het menselijk lichaam precies weet wat te doen, wanneer en in welke situatie. Het lichaam is altijd op zoek naar het beste evenwicht, zo comfortabel mogelijk, en met zo min mogelijk verspilling van energie. Om dat evenwicht te kunnen handhaven, moeten we als eerste, daar gewoon op vertrouwen. De potentie van een goede gezondheid zit in principe in ons lichaam. Ten tweede, luisteren naar de signalen die ons lichaam ons geeft. Tegenwoordig zijn we te veel met ons hoofd bezig, moeten we 101 dingen tegelijk en het liefst gister. We luisteren onvoldoende naar de signalen die ons lijf ons geeft. We moeten ons daar meer bewust van zijn. Weer leren voelen en luisteren naar ons lichaam, en daar op tijd wat mee doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een burn-out of iemand die zich “niet gezond voelt”. Dat is er niet van de een op de andere dag. De echte oorzaak van een burn-out of ‘het niet gezond zijn of voelen’, is vaak al veel langer ‘aan het ontstaan’. Maar omdat we de signalen van ons lichaam negeren en het lichaam verder uit evenwicht en balans laten gaan, maak je de weg vrij voor het ontstaan van een burn-out of ‘het niet gezond zijn of voelen’.

Het is belangrijk om een zo goed mogelijk evenwicht te creëren op zowel lichamelijk, geestelijk als op sociaal/maatschappelijk gebied.

Gelukkig zijn er allerlei manieren om daar zelf aan bij te kunnen bijdragen.